2024
Aktivnosti

JUBILEJ 40 GODINA RADA

MAJ - Medjunarodni festival statua, Banja Koviljaca, Loznica

3-4 JUN MIMART 40 SPOT

3.06. MIMART GODOVI

4.06. MIMART KRUNA 

JUL - Medjunarodni festival LilaLo festival, Loznica

 

 

Pratite nas na fb stranici

Povezivanja: 

SEECult

SKC

Stanica - servis za
savremeni ples

 

 

FAIRIES IN BIONIC CONVERGENCE
premijera 10.10.2007., Magacin, DOBProjekat je baziran na ideji transmedijalne umetnosti gde je uz pomoć tehnike razvijen real-time sistem u kome su svi elementi: pokret, slika i zvuk, međusobno interaktivno razvijaju i komuniciraju. Tema je mitologija kao pokušaj da se sa političke mitomanije pređe na naše zaboravljene mitove. Vile su nestale jer ih je oterala buka i đubre, pa je ova priča pokušaj da se baš novim tehnologijama vile vrat, jer je sa njima život lepši.

Nove digitalne tehnologije su baza za kreiranje magije u pozoirštu, koja doprinosi novom načinu kreiranja. Cilj projekta je da se transformiše pokret tela i promenu svetla sa tehno-sistemom u zvuk, koji sa druge strane utiće na plesače. Oni proizvode promene svetla zvuk pomoću mikrofona i vide se izobličene slike trenutnog dešavanja na sceni. Koreografisani delovi plesača biće produženi novim digitalnim tehnologijama u kreativnu sliku, čija rezultanta dovodi do nove vrste neverbalne komunikacije. Ovaj transmedijalni ekperimentalni projekat je pionirsko istraživanje u svetu, a po prvi put je rađen na ovaj način u našoj zemlji.

Nikola Jeremić živi iradi u Berlinu kao dizajner zvuka te zajedno sa nama je ušao u ovaj istraživački projekat koji će se dalje razvijati i usavršavati. 

Autori projekta:  
Koncept i režija: Nela Antonović
Kompozitor, live music: Nikola Jeremić
Tehnička video podrška: Lidija Antonović
Igraju : Nikola Vranić, Predrag Radovančević, Branislav Jeremić, Ana Bastać, Miona Petrović/Sandra Vidović i Ivana Koraksić. 

Projekat podržali :

Pro Helvetia (Svajcarski program za kulturu) i Stanica - servis za savremeni ples. 

Press: “Vile - tu oko nas”,16. oktobar 2007. Kultura “DANAS” 

      « U zamišljenoj šumi, koja bi trebalo da bude oaza čistog vazduha, a i stanište vila - nije sve romantično, kao, uostalom, ni u stvarnom svetu. Zagađivačica, "uživajući" u prednostima čistog šumskog prostora, sa neskrivenim šarmom ga zagađuje đubretom, upotrebljenim flašama, dimom cigareta - a da toga nije ni svesna. A vile - tu oko nje (nas) izvode svoj osećajni ples u kojem njihove figure bivaju razložene na senke i maglovite video projekcije, sugerišući čistu biološku pojavu u ničim zaštićenoj prirodi. To "razlaganje" njihovog fizikusa na senke i začudne, tanane kao paučina, video projekcije, može se (a ne mora) shvatiti i kao svojevrsna analiza pojedinačnih "šumskih" bića, njihovih htenja, strasti, privlačnosti i odbojnosti...U tom procesu dominira sinteza izražajnih pokreta, sugestivnog zvuka i upečatljivih vizuelnih odraza. Ona se koreografski izražava kroz sola, duete i skupne igre koje imaju svojevrstan začetak u nekoj vrsti "sloumoušna", jasno suprotstavljenim realnom kretanju samozadovoljne zagađivačice. Izvođenje ove ekološke bajke povereno je Nikoli Vraniću, Predragu Radovančeviću, Branislavu Jeremiću, Mioni Petrović, Ani Bastać i Ivani Koraksić, koji su iskreno prihvatili ideje autora, pa ovaj transmedijalni 35-minutni Mimartov performans predstavlja originalno, zrelo i celovito ostvarenje, koje je publika veoma srdačno pozdravila. »

                                                                                                                Milica Zajcev