2024
Aktivnosti

JUBILEJ 40 GODINA RADA

MAJ - Medjunarodni festival statua, Banja Koviljaca, Loznica

3-4 JUN MIMART 40 SPOT

3.06. MIMART GODOVI

4.06. MIMART KRUNA 

JUL - Medjunarodni festival LilaLo festival, Loznica

 

 

Pratite nas na fb stranici

Povezivanja: 

SEECult

SKC

Stanica - servis za
savremeni ples

 

 

PUT PORED ZNAKOVA
premijera 12.12.1992., Studentski Kulturni Centar, Beograd

Čitajući dela Ive Andrića, a posebno knjigu "Znakovi pored puta", uočila sam da su uvek prisutna četiri "znaka" Ive Andrića, četiri nesporazuma. To su prirodni nesporazumi u životu svakog od nas: ja, život, dvoje i smrt. Veza telo-duh, odnosno veza između ovih nesporazuma i tela, je uvek prisutna: “Izmedju nas i našeg tela postoji i uvek je postojao grdan nesporazum."
Predstava " Put pored znakova" je moj životni put i  odnos prema znakovima pored  puta na koje nailazim. Ovo je značajan koreo-eksperiment jer sam stekla iskustvo u radu sa velikim brojem ljudi kao i izvodjenja muzike uživo. Originalnu muziku izvodio je Miroslav Miša Savić,  koristeći kompjuter i bas gitaru, uz pomoć Pere Talenta koji je uradio i dizajn scene.


Foto:Stojan Djordjević

 

Autor: Nela Antonović
Autor muzike: Miroslav Miša Savić
Izvodjači muzike: Miša Savić i Pera TALENT

Izvodjači:
Ljudi: Svetozar Adamović, Marija Jevtić, Ana Jojić-Begović,          
Sandra Petrović, Aleksandar Lekić, Predrag Djurdjević
Sile: Tanja Vujisić, Ivana Joksimović, Zorana Petrović, Jelena Simić, Milena Zdravković, Ana Stefanović, Olja Babić, Aleksandra Gajić, Natalija Vesković, Vesna Krstić, Ognjenka Djordjević, Iv Aleksić
Dete: Lidija Antonović
Narator: Aljoša Vučković
Kostim: Predrag Djurdjević
Scenografija: TALENT
Organizacija: Gordana Angelovski
Produkcija: MIMART i SKC

Gostovanja: " Eksperiment u pokretu", BITEF Teatar, decembar 1992.

Press: "Život kao nesporazum", 22.12.1992., " BORBA"

"...Ovaj koreoeksperiment beogradskog Teatra pokreta MIMART pod naslovom "Put pored znakova" koreografski i režijski je postavila Nela Antonović sa veoma malo čiste igre i veoma mnogo zajedničkog, horskog kretanja dvadesetak veoma disciplinovanih izvodjača, koji su na dva nivoa skelama ispunjene pozornice izražavali četiri nesporazuma u Andrićevoj prozi...
... Ovakva koreografska koncepcija je, bez sumnje, prihvatljiva i racionalna. Dramaturška tenzija i klimaks su bili teatarski osmišljeno sprovedeni, ali je i kretanje ljudi i sila, koje protiv njih deluju, bilo na izvestan način pritisnuto tamnim, teškim i na trenutak do neprijatnosti monotonim sazvučjima muzičke pratnje..."

Milica Zajcev