2024
Aktivnosti

JUBILEJ 40 GODINA RADA

MAJ - Medjunarodni festival statua, Banja Koviljaca, Loznica

3-4 JUN MIMART 40 SPOT

3.06. MIMART GODOVI

4.06. MIMART KRUNA 

JUL - Medjunarodni festival LilaLo festival, Loznica

 

 

Pratite nas na fb stranici

Povezivanja: 

SEECult

SKC

Stanica - servis za
savremeni ples

 

 

VODA

Premijera: 22. april 2013., DOB - Dom omladine Beograda

Predstava “VODA” je nekonvencijalni rad koji briše granice između koncepta, pozorišta, rituala, plesa, vizuelnih umetnosti, dizajna zvuka i aktivizma. Istraživački pozorišni materijal za predstavu nastao je fuzijom između ličnih priča i iskustava, dokumentarnih i naučnih materijala, ekološke svesti, realnosti zagađivanja voda i savremenog modela originalnosti. Voda je proizvod prirode povezan sa idejom stvaranja, te je izazov za umetničko istraživanje i skretanja pažnje o očuvanju kvaliteta vode za budućnost planete i života. Kafkijanski pristup nametanja nepravedne sumnje svima, kako bi uticali na svest onih koji gledaju, dominira u sceni “Reke” gde glumac nosi veliku sliku ribe sa imenom Kafke. Projekat “VODA” Teatra MIMART od 2012/2014 ima za cilj potsticaj interkulturalne saradnje kroz afirmaciju vode kao univerzalnog javnog dobra koje povezuje različitosti. Ideja je zasnovana na fenomenima vode, istraživačkim materijalima o strukturi i svojstvima vode, naučnim dokazima da voda poseduje inteligenciju, svest i fotografsko pamćenje. Mnoga aksiomska pitanja o vodi na koje nauka ne zna odgovor, otvaraju mogućnost za pozorišno istraživanje kroz otvoren proces. Kao univerzalna materija na planeti vezana za život povezuje sve ljude bez obzira na geografske, jezičke, socijalne, političke i sve druge barijere, baš kao što i neverbalni teatar.


Fotografija: Lidija Antonović

Koncept i režija: Nela Antonović
Dizajn zvuka i izvođenje uživo: Predrag Radovančević, Rada Nuić „Tokata za kapi“, kompozitorka iz Sarajeva, Savetnica izbora muzike: Ivana Stefanović
Video art: Lidija Antonović
Kostimografkinja: Anđelija Marković
Scenografkinja: Tamara Rakić
Učesnici koautorskog projekta: Anja Nikolić, Tanja Damjanovski, Nikola Vranić, Ana Bastać, Predrag Radovančević, Đurđa Pavlović, Lidija Antonović i majstor Kapuere Ivan Milenković.
Organizatorka: Dušica Gavrilović Rapaić

Projekat je realizovan bez finansijske podrške državnih institucija ili fondacija.

Projekat su podržali: Tehnološki fakultet u Beogradu, katedra za zaštitu životne okoline i Knjaz Miloš koji je donirao svakom gledaocu flašicu Aqua Viva.