2023
Aktivnosti

Predstava REMINISCENCIJA

- Februar MKM Beograd 2023

- Septembar, Pec 2023 //RegLab

MAJ - Medjunarodni festival statua, Banja Koviljaca, Loznica

JUL - Medjunarodni festival LilaLo festival, Loznica

15.07  premijera 

"PRIZMA NA TOCKOVIMA" predstava za decu i mlade

09.12. premijera

"POREKLO STRAHA", UK Parobrod

Obe predstave u produkciji Mimart 2023 podrzane od strane Ministarstva kulture Srbije. 

 

 

Pratite nas na fb stranici

Povezivanja: 

SEECult

SKC

Stanica - servis za
savremeni ples

 

 

CULTURE PROGRAMME 2007-2013
Agreement number – 2010 – 1173/001 - 001

Wake Up
Sila za promene: Uticaj kulture i kreativnosti umetnosti na koheziju zajednice

Wake Up je veoma važan dvogodišnji projekat sa ciljem promovisanja interkulturnog dijaloga kroz trening kulturnih vođa, podržavanja mobilnosti umetnika i stvaranja poštovanja prema kulturnom diverzitetu.
Wake Up je projekat koji se razvija tokom šest kapitalnih međunarodnih događaja, veći broj partnerskih sastanaka i koedukacijskih grupa. Kroz ove aktivnosti mi učesnici ćemo promovisati koegzistenciju i poštovanje prema drugačijim kulturama i verovanjima. Stvorićemo uslove za mobilnost umetnika i ohrabriti dijalog između korisnika i stvaralaca kulturne politike, kako bi izvođačke umetnosti bile integralni i efektni instrumenti u postizanju kohezije zajednice. Snažno partnerstvo između učesnika i koordinatora obezbediće sigurnu platformu za postizanje ovih ciljeva.

Koordinator:
Opera Circus, Dorset, Velika Britanija
Tina Ellen Lee, umetnički direktor Opera Circus
Project Manager: Caroline Magne, UK

Partneri:

Muzičari bez granica / Musicians without Borders
Laura Hassler, direktor MWB (Holandija)

Univerzitet u Edimburgu/ University of Edinburgh
Profesor Nigel Osborne          Profesor, Univerzitet u Edinburgu

Teatar MIMART / Theater MIMART
Nela Antonovic             Umetnički direktor  Teatar Mimart, Srbija.
Umetnički tim projekta:    Predrag Radovančević / performer, muzičar
Lidija Antonović / fotografkinja, performerka
Ana Bastać /  performerka, savremeni ples
Ksenija Đurović/ organizator, Fakultet dramskih umetnosti u
Beogradu

                                   

Trajanje: Maj 2010-Maj 2012.


Foto: Lidija Antonovic  Prvi sastanak projekta Wake Up, 5.maj, Alkmar, NL


This project has been funded with support from the European Commission.