2022
Aktivnosti

Mimart na festivalima: 

 MAJ - Festival zivih statua, Banja Koviljaca

JUN - Festival savremene zene, Tuzla, BIH 

JUL - LilaLo festival vatre, Loznica 

AVGUST - Nisvil teatar, Nis: "Svetkovina igre" i "Vatralj"

WMO Festival pantomime, Vrnjacka Banja 

SEPTEMBAR - Trema fest Ruma, festival performansa Sarajevo  

Pratite nas na fb stranici

Povezivanja: 

SEECult

SKC

Stanica - servis za
savremeni ples

 

 

P R E D S T A V E

Kao što astronomi tragaju za novim planetama i životu na njima, nadajući se, tako MIMART traga za novim komunikacijskim kodovima u pozorištu. Realno, mala je verovatnoća da će se nešto desiti po prvi put na sceni: nova tehnika igre,  neki tehnički rekvizit, posebna gluma, inovacija u bilo kom od segmenata pozorišnog izraza. Tragači novih planeta, tragači istorijskog blaga, tragači novog u teatru, svi oni imaju opsesivnu nadu da će nešto pronaći, da će se nešto stvarno dogoditi. Tragajući za novim komunikacijskim umetničkim kodovima stvaramo autentični pozorišni vokabular igre. Komunikacija nije nadrealna težnja, već jednostavna nužnost u umetnosti.

Pozorišna laboratorija nastaje kao kreativna pobuna u pozorištu, koja nema za cilj samo umetnički i estetski cilj, nego treba da izazove raspravu uopšte o teatru ili umetnosti. Preko dvadeset godina Nela Antonović sa umetnicima iz raznih oblasti istražuje fenomene, izbegavajući reči na sceni, stvarajući simbolične strukture igre fantazmi. Reči obuzimaju um samo u jednom smeru. A kosmos beži na sve strane. “Najviši paradoks svakog mišljenja jeste pokušaj da se otkrije nešto što se ne može misliti“ kaže Krejkegor. Simbolički jezik jedini je put do kolektivnog nesvesnog, ali on ostavlja ogroman prostor za greške. Greške su ponekad važne. Kroz posvećeno istraživanje nepoznatog, autodramaturgijom tela i otvoren proces nastaju predstave Teatra MIMART uz rizik