2020
Aktivnosti

ORTOCENTAR

SKC Beograd

Premijera: 06.03.2020.

Interdiscplinarna predstava

 

MAX METALIK, Tasmajdan 

Beogradska letnja scena

Otvaranje 25.06.2020.  

Mimart & Pozoriste "Pinokio" 

 

VATRALJ, Savski kej

Premijera: 21.07.2020.

Ulicni teatar

 

MIM-ART-SPOT

01.08-01.12.2020

Festival autoperformansa

Vizuelne umetnosti 

 

ALGORITAM SNA

INFANT festival, Novi Sad

05.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

Pratite nas na fb stranici

 

Povezivanja: 

SEECult

SKC

Stanica - servis za
savremeni ples

 

 

P R E D S T A V E

Kao što astronomi tragaju za novim planetama i životu na njima, nadajući se, tako MIMART traga za novim komunikacijskim kodovima u pozorištu. Realno, mala je verovatnoća da će se nešto desiti po prvi put na sceni: nova tehnika igre,  neki tehnički rekvizit, posebna gluma, inovacija u bilo kom od segmenata pozorišnog izraza. Tragači novih planeta, tragači istorijskog blaga, tragači novog u teatru, svi oni imaju opsesivnu nadu da će nešto pronaći, da će se nešto stvarno dogoditi. Tragajući za novim komunikacijskim umetničkim kodovima stvaramo autentični pozorišni vokabular igre. Komunikacija nije nadrealna težnja, već jednostavna nužnost u umetnosti.

Pozorišna laboratorija nastaje kao kreativna pobuna u pozorištu, koja nema za cilj samo umetnički i estetski cilj, nego treba da izazove raspravu uopšte o teatru ili umetnosti. Preko dvadeset godina Nela Antonović sa umetnicima iz raznih oblasti istražuje fenomene, izbegavajući reči na sceni, stvarajući simbolične strukture igre fantazmi. Reči obuzimaju um samo u jednom smeru. A kosmos beži na sve strane. “Najviši paradoks svakog mišljenja jeste pokušaj da se otkrije nešto što se ne može misliti“ kaže Krejkegor. Simbolički jezik jedini je put do kolektivnog nesvesnog, ali on ostavlja ogroman prostor za greške. Greške su ponekad važne. Kroz posvećeno istraživanje nepoznatog, autodramaturgijom tela i otvoren proces nastaju predstave Teatra MIMART uz rizik