2017/ 18
Aktivnosti

Potpuna sloboda istine

The Complete Freedom of Truth

EU projekat Erasmus +

2014/17

www.operacircus.co.uk

TCFT

Pratite nas na fb stranici

TROKORAK predstava povodom

33 godine rada,  2017/18

Saradnici Teatra Mimart: 

SEECult

SKC

Stanica - servis za
savremeni ples

Asocijacija
„Nezavisna kulturna scena Srbije“

 

BELEF 2017

Pokretna Instalacija

Koncept pokretnih skulptura je zasnovan na ideji zidnog reljefa, skulpturske metode obrade kamena. Konceptualno mišljenje fokusira nas na vanvremensko poimanje života umetnika, na kruzenja u prirodi, na umetnikovu percepciju u odnosu na publiku. Performans je abreakcija na živote umetnika performansa ovde i sada, ali i one koje smo zaboravili, kao metafora na značajne ljude kojima se rade spomenici i reljefi u kamenu.Transmedijalni pristup donosi drugačiji pogled na život, stvralačku energiju i delo, kroz participaciju svih učesnika.


 
Datum: 16. 7. 2017.
Lokacija: SKC eksterijer
Trajanje oko 30-40 minuta
Koncept: Nela Antonović
Učesnici: Marko Nektan, Rade Obradovi&@263, Anja Nikolić, Mina Nikolić, Nataš Milojević, Ana Bastać Dimitrijević, Miloš Janjić, Olivera Milojević, Nikola Koruga, Jovanka Dobrijević, Kristina Sarić
Kostimografija: Anđelija Marković
Dizajn performansa: Lidija Antonović
Dizajn zvuka: Predrag Radovančević
Produkcija: Teatar Mimart i Belef