2023
Aktivnosti

Predstava REMINISCENCIJA

- Februar MKM Beograd 2023

- Septembar, Pec 2023 //RegLab

MAJ - Medjunarodni festival statua, Banja Koviljaca, Loznica

JUL - Medjunarodni festival LilaLo festival, Loznica

15.07  premijera 

"PRIZMA NA TOCKOVIMA" predstava za decu i mlade

09.12. premijera

"POREKLO STRAHA", UK Parobrod

Obe predstave u produkciji Mimart 2023 podrzane od strane Ministarstva kulture Srbije. 

 

 

Pratite nas na fb stranici

Povezivanja: 

SEECult

SKC

Stanica - servis za
savremeni ples

 

 

TCFT -The Complete Freedom of Truth 2014/19
Teatar MIMART partner, Erasmus+ 2015/17

2014. Pilot projekat TCFT u Velikoj Britaniji pod koordinacijom Opera Circus UK, koju vodi Tina Elen Li, okupio je eksperte i mlade iz partnerskih organizacija Srbije, Rumunije, Bosne i Hercegovine. Cilj je bio da se formira interkulturalna mreza mladih lidera koji će se neformalno obrazovati u oblastima umetnosti i kulture. Mladi svojim kulturnim raznolikostima sa jedne strane, iskustvima sa druge strane, utiču na unapredjenje Umetnosti zajednice/Comunity Art projekta svojim planiranjem aktivnosti, realizacijom i evaluacijom. Teatar Mimart je partnerska organizacija iz Srbije u projektu TCFT, koji predstavlja Nela Antonović. Group Leader mladih iz Srbije je Lidija Antonović i ove prve godine su učestvovale Anja Nikolić, Nina Petrov, Tanja Damjanovski i Tamara Rakić. Radionice su omogućile mladima da se kreativno izraze, da predstave sebe i da izraze svoje stavove u odnosu na demokratiju, situaciju u svetu i polozaj mladih u društvu. Razvijali su tehnike primene neformalnog obrazovanja za zapošljavanje u oblasti kulture i umetnosti. Prošli su i obuku Produkcije, Organizacije i Fundraising za festivale, manifestacije u kulturi i kulturna dešavanja. Završna prezentacija dvonedeljnih radionica bila je na Brajston umetničkoj školi, gde je Nela Antonović kroz inkluzivne radionice metodom Mimart rezirala performans Oblaci. Kroz evaluaciju kreirali smo zajedno plan budućih aktivnosti na projektu i definisali glavne sastanke, razmenu mladih i festivale. Mladi su na kraju dobili diplome TCFT po oblastima do-edukacije neformalnim obrazovanjem Youth pass za mlade lidere Mimart. Počeli su da rade sa novim mladim polaznicima u oblastima kulture i umetnosti u kojima imaju kompentecije.

2015. Svi učesnici su stečena znanja primenili za svoj lični razvoj, za rad u okviru Teatra Mimart, kao i za dalji rad sa decom i mladima u lokalnim sredinama. Uspešno smo edukovali Mimart metodom 50 mladih iz Srbije. Lidija Antonović je učestvovala u partnerskom sastanku u maju u Srebrenici, u pripremi aktivnosti i radionica za avgust u Bosni i Hercegovini: Srebrenici, Višegradu i Jelahu. Lidija je vodila radionice fotografije u Višegradu, a prezentacija je bila u Andrićgradu. Anja Nikolić je vodila radionice plesa za decu i mlade u Jelahu, koja inače vodi kurs savremenog plesa u Beogradu. Pored njih učestvovali su: Nina Petrov, Teodora Sarić, Katarina Orlandić i Lara Popović. Dobili su diplome TCFT po oblastima neformalnog obrazovanja Youth pass za mlade lidere Mimarta. Kroz Community art umetnika, eksperata i mladih od 16-26 godina tokom dvonedeljnih radionica na temu sloboda organizovan je Festival u javnim prostorima Srebrenice. Nela Antonović je vodila radionice jedan na jedan o Art aktivizmu i uličnom performansu, kao i inkluzivne radionice sa decom sa posebnim potrebama. U obrazovnoj razmeni bilo je 152 učesnika, 12 partnerskih organizacija iz 7 zemalja, jer su se priključile Italija, Portugalija i Gruzija. Iste godine Nina Petrov učestvovala je kao predstavnica mladih iz Srbije na Svetskom forumu o demokratiji u Strazburgu, a ostali su nastavili da rade sa mladima Teatra Mimart.

2016. TCFT tokom 2016. Projekat je dobio zamah u svim zeljenim planiranim aktivnostima razmene, primeni stečenog znanja, zaposlenja i razvoja projekta. Mladi iz Srbije u avgustu mesecu prošli su obuku treninga u novim oblastima 3D animacije i animiranog filma, uličnog aktivizma, drame i plesa, poezije, muzike i političkog stava u odnosu na migracije, Brexit i EU pridruzivanja. Pored umetnica Nele i Lidije Antonović iz Srbije učestvovali su mladi Saša Dobrohotov, Nina Petrov član Borda mladih TCFT, a za Katarinu Orlandić i Laru Popović koje su napunile 26 godina, ovo je bilo zadnje učešće kao polaznika radionica. Katarina je pedagog glume i pevanja za mlade u Ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadzić, a Lara u okviru projekta Asitez Srbije je u timu voditelja radionice Mali eksperti. Community art kroz procese participacije i kroz dvonedeljne radionice rezultirao je Festivalom interdisciplinarnih umetnosti u Bournemouth Univerzitetu, u Velikoj Britaniji. Nela Antonović je vodila radionice performansa u javnim prostorima, za prezentaciju pripremila je sa mladima iz 7 zemalja performans ZID, a bila je u ekspertskom timu mapiranja višečasovne prezentacije. Mladi iz Srbije su bili zapazeni po svojim višestrukim talentima i kreativnim potencijalima. Razmena mladih radnika u kulturi između Srbije i Velike Britanije je bila vazna da se ogledaju njihove lične kreativne i organizacione sposobnosti i stečena znanja u primeni.
Razmena u septembru-Grupa iz Srbije: Nina Petrov, Anja Nikolić, Teodora Sarić i Rade Obradović radili su kao volonteri na festivalima, izvodili performanse i radili radionice inkluzije u oblasti Dorset.
Razmena u oktobru -Grupa mladih iz Dorseta učestvovala je na radionicama metode Mimart i na festivalu autoperformansa SPOT TCFT, koji je po četvrti put organizovao Teatar Mimart.

2017. Projekat Erasmus + je završen u aprilu 2017, tako da smo intezivirali kolaboraciju početkom godine. Početkom februara odrzan je partnerski sastansk u Bridportu u Velikoj Britaniji na kojem je učestvovala Nina Petrov iz Mimarta. Razmena u kulturi između Srbije i Velike Britanije nastavljena je u martu, kada je četiri umetnika Billy Read, Brian Kavanagh, Rachael Veazey i Alex Gichohi, boravilo sedam dana u Beogradu. Na dvonedeljnoj rezidenciji u Toskani TCFT Sarteano 2017, učestvovali su mladi lideri iz Srbije: Lidija Antonović, Anja Nikolić i Nina Petrov, kao i troje mladih umetnika Mina Nikolić, Katarina Bućić i Saša Dobrohotov.