2022/2023
Aktivnosti

                              Mimart na festivalima

MAJ - Festival zivih statua, Banja Koviljaca

JUN - Festival savremene zene, Tuzla, BIH 

JUL - LilaLo festival vatre, Loznica 

AVGUST - Nisvil teatar, Nis: "Svetkovina igre" i "Vatralj"

WMO Festival pantomime, Vrnjacka Banja 

SEPTEMBAR - Art Trema fest Ruma

 

REMINISCENCIJA - 18.11.2022

Velika sala SKC Beograd

repriza 02.02.2023.

 

Pratite nas na fb stranici

Povezivanja: 

SEECult

SKC

Stanica - servis za
savremeni ples

 

 

INSTITUT ZA PROMENU SUDBINE
premijera 24.04.1998., Atelje 212 , Beograd

Neliteraturni, neverbalni projekat koji pokušava da objasni i opravda “duhovni put” odabran posle konstatovanja veštačkih stvari i pojava oko nas: veštačka ljubav, veštačka živost, veštački život, veštačko raspoloženje, veštačka stvarnost, veštačke emocije, veštački, veštačka, veštačko...
"Institut za promenu sudbine" izveden je na Svetski dan igre 29.04.1998. godine u produkciji Ateljea 212. Na 33. BRAMS-u, Nela Antonović dobila je nagradu za režiju - za originalne scenske metafore i prostorno organizovanje plesnog izraza;Autor : Nela Antonović
Izbor muzike: članovi MIMART-a
Izvodjači: Aleksandar Lekić, Ivana Joksimović, Miša Petrović, Jelena Kostić, Nikola Vranić, Sonja Ivančević, Dragana Klipa, Lidija Antonović, Janko Milivojević  i Milan Polimac
Kostimi: Anđelija Marković i Radmila Radovanović
Maska: Anđelija Marković
Scena i rekvizite: Nela & MIMART
Organizacija i produkcija: ATELJE 212 i MIMART

Gostovanja: INFANT / Internacionalni festival alternativnog teatra, Novi Sad, jun 1998.;
Internaionalni festival teatra "Zlatni Lav", Ljvov, Ukraina, septembar 1998.
TV ART, Direktan prenos predstave iz dvorišta ART televizije, juli 1999.

Press: "Institut za promenu pozorišta", sept. 1998., "KNJIŽEVNA REČ" br.503, Beograd

"Pitanjima promene /sebe, sopstvene priče u priči pozorišta-sveta/ bavi se Teatar pokreta MIMART u egzaktnim pokazanjima dometa svojevrsnog Instituta za promenu pozorišta. U formatu uzbudljivih ambijentalnih dešavanja uz ostvarenu suštinsku korelaciju prostornog i sadržajnog ili kamernih, "pozorišnih" predstavljanja, uspešnim sadejstvom sigurno poetički determinisanog i ličnog, potez Mimartovog Instituta zasniva se na pokušajima da se spozna, objasni, istraži mogućnost opstajanja sopstvenog /duhovnog/ puta u odbrani od veštačkih stvari, veštačkog života u veštačkom svetu / i pozorištu/..."

Zoran Popović