11. jun 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

“FAIRIES IN BIONIC CONVERGENCE” 
premijera 10.10.2007., Magacin, DOBProjekat je baziran na ideji transmedijalne umetnosti gde je uz pomoć tehnike razvijen real-time sistem u kome su svi elementi: pokret, slika i zvuk, međusobno interaktivno razvijaju i komuniciraju. Tema je mitologija kao pokušaj da se sa političke mitomanije pređe na naše zaboravljene mitove. Vile su nestale jer ih je oterala buka i đubre, pa je ova priča pokušaj da se baš novim tehnologijama vile vrat, jer je sa njima život lepši.

Nove digitalne tehnologije su baza za kreiranje magije u pozoirštu, koja doprinosi novom načinu kreiranja. Cilj projekta je da se transformiše pokret tela i promenu svetla sa tehno-sistemom u zvuk, koji sa druge strane utiće na plesače. Oni proizvode promene svetla zvuk pomoću mikrofona i vide se izobličene slike trenutnog dešavanja na sceni. Koreografisani delovi plesača biće produženi novim digitalnim tehnologijama u kreativnu sliku, čija rezultanta dovodi do nove vrste neverbalne komunikacije. Ovaj transmedijalni ekperimentalni projekat je pionirsko istraživanje u svetu, a po prvi put je rađen na ovaj način u našoj zemlji.

Nikola Jeremić živi iradi u Berlinu kao dizajner zvuka te zajedno sa nama je ušao u ovaj istraživački projekat koji će se dalje razvijati i usavršavati. Autori projekta:  

Koncept i režija: Nela Antonović

Kompozitor, live music: Nikola Jeremić

Tehnička video podrška: Lidija Antonović

Igraju : Nikola Vranić, Predrag Radovančević, Branislav Jeremić, Ana Bastać, Miona Petrović i Ivana Koraksić. 

Projekat podržali :

Pro Helvetia (Svajcarski program za kulturu) i Stanica - servis za savremeni ples. 

InterART City, Belgija - Srbija, Kalemegdanska tvrdjava, avgust 2008.


Press: “Vile - tu oko nas”,16. oktobar 2007. Kultura “DANAS” 

      « U zamišljenoj šumi, koja bi trebalo da bude oaza čistog vazduha, a i stanište vila - nije sve romantično, kao, uostalom, ni u stvarnom svetu. Zagađivačica, "uživajući" u prednostima čistog šumskog prostora, sa neskrivenim šarmom ga zagađuje đubretom, upotrebljenim flašama, dimom cigareta - a da toga nije ni svesna. A vile - tu oko nje (nas) izvode svoj osećajni ples u kojem njihove figure bivaju razložene na senke i maglovite video projekcije, sugerišući čistu biološku pojavu u ničim zaštićenoj prirodi. To "razlaganje" njihovog fizikusa na senke i začudne, tanane kao paučina, video projekcije, može se (a ne mora) shvatiti i kao svojevrsna analiza pojedinačnih "šumskih" bića, njihovih htenja, strasti, privlačnosti i odbojnosti...U tom procesu dominira sinteza izražajnih pokreta, sugestivnog zvuka i upečatljivih vizuelnih odraza. Ona se koreografski izražava kroz sola, duete i skupne igre koje imaju svojevrstan začetak u nekoj vrsti "sloumoušna", jasno suprotstavljenim realnom kretanju samozadovoljne zagađivačice. Izvođenje ove ekološke bajke povereno je Nikoli Vraniću, Predragu Radovančeviću, Branislavu Jeremiću, Mioni Petrović, Ani Bastać i Ivani Koraksić, koji su iskreno prihvatili ideje autora, pa ovaj transmedijalni 35-minutni Mimartov performans predstavlja originalno, zrelo i celovito ostvarenje, koje je publika veoma srdačno pozdravila. »

                                                                                                                Milica Zajcev