9. maj 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

"KALEIDOSKOP"
      premijera 26.08.1999., Stara Barutana /Kalemegdan/, Beograd

Predstava “Kaleidoskop” predstavlja ozbiljnu dugotrajnu i promišljeno pripremani ekssperimant gde tehno sistem- laser, ubrzava, premešta i produžava telesni subjekat. U procesu rada uočen je značaj proširivanja mogućnosti neverbalne komunikacije, kao i kreativne vizualizacije na kojoj počiva rad u radionicama MIMART-a. Uzajamno estetička aktivnost pokreta i lasera u predstavi proizvodi aspekt smisla  i značenja života. Uz činjenicu da je prvo nastala svetlost, pa tek onda život, sledi skup privida života, skup zamki i prepreka na odabranom putu. Promena figure u kaleidoskopu izaziva optimizam, dok ne donesemo oddluku da je promenimo. Iz slike u sliku pomeramo se kraju poznatog, odnosno, poćetka nepoznatog. Predstava je izvedena u okviru BELEF-a i važna je za našu sredinu jer je prvi put korišćen laser kao funkcija neverbalne komunikacije u teatru, ne samo kod nas već i u svetu. Obično u predstavama laser je samo scenografska funkcija. Laser u ovoj predstavi je viša sila koja upravlja, vlada i pomera ljude prostorno i vremenski.


Foto: Ana Vujanović

Autori projekta : Nela Antonović
Nenad Piperin, dizajn i operator lasera
Muzika: Slavica Duković
“Zemlja” Ivana Stefanović
master: Branko Knežević
Izvodjači:Ivana Joksimović,Aleksandar Lekić, Drina Durić, Marina Samardžija,
David Sarač i Nataša Savić, štule
Kostim: Lidija Antonović
metalna krinolina: Katarina Lisavac      
Maska: Anđelija Marković
Organizacija i produkcija: BELEF i MIMART

Press: "Laser i pokret", 06.09.1999., "DANAS", Beograd

“Nela Antonović je ponudila sasvim osobeno, autorsko viđenje mita o stvaranju sveta trudeći se da što ravnopravnije koristi znanja iz svoje dve profesije: tehnoloških nauka, čiji je magistar i teatra pokreta, kojim se već deceniju i po sa uspehom bavi.

Fascinantno, pre svega delovalo, uslovno rečeno, “igra lasera”, kojom je ideja o prvobitnoj magli svetlosti, velikom udaru, a zatim priča o Adamu i Evi, jabuci i njihovom izgonu iz raja u svet bez milosti-izuzetno uspešno ostvaren.” Milica Zajcev