11. jun 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

"KADMO KRALJ"
premijera 19. jula 2007, BUDVA-GRAD TEATAR

Projekat Kadmo Kralj, koji je premijerno izveden na ovogodišnjem festivalu BUDVA-GRAD TEATAR, ne pripada tradicionalnoj podeli pozorišta. Dramaturški predložak Marka Kentere sadrži postojeću izvornu građu koja pokazuje formiranje grada Budve, kao i mitove i legende vezane za njegovo osnivanje. Geografska blizina grčkog sveta, u to vreme je bila presudan faktor za društvenu transformaciju zbog kulturnih i političkih uticaja. Koristeći tragove arhetipova predaka narodnih običaja i rituala u doba Enhelejaca i dolaska Kadma iz Tebe po motivima knjige Čeda Vukovića Harmonija, Nela Antonović je struktuirala ritualnu koreodramu, gde je u prvom delu događanje vezano za osnivanje Tebe u Grčkoj, a u drugom dijelu za sami nastanak Budve.

Autor: Nela Antonović
Muzika: Predrag Radovančević
Kostim i maske: Anđelija Marković

U predstavi igraju:

Kadmo: Marko Marković
Harmonija: Kristina Radenković
Atena: Dalija Aćin
Pitija: Milijana Makević
Afrodita: Dubravka Subotić
Zevs: Mihajlo Nestorović
Apolon: Pero Stojančević
Hera: Anđelija Marković
Senke Harmonije i Kadma: Nenad Milošević i Hulija Gorosito
Vojnici/ Enhelejci: Dušan Murić,vođa
Branislav Jeremić
Arion Aslani
Peđa Radovančević, Vrač
Muze/ Enhelejke: Ana Bastać i Lidija Antonović
Delfijska igračica/Enhelejka: Ana Ignjatović
Žongleri: Ivana Koraksić, posvećenica hrama, Enhelejka
Ana Grigorović
Ivan Zdravković
Milan Manić, štule
Posvećenik hrama/ Enhelejac: Zoran Jovanović
Enhelejac:Igor Lerić
Devojčica: Marisa Aćin
Dečak/Ilir: Branko JovanovićPress: „ Kadmo i Harmonija“, 21.07.2007, „Novosti“ 

„Na prepunoj terasi između crkava i na prostoru Bazilike izvedena je kompleksna ambijentalna koreodrama „Kadmo Kraj“. U uzbudljivoj priči koja u svom polazištu ima legende i mitove vezane za osnivanje grada Budve, arhetipove predaka, narodnih običaja i rituala iz doba Enhelejaca i dolaska Kadma iz Tebe, mogle su se vidjeti i ples sa vatrom, žongleri, vatromet, vojnici enhelejci, muze enhelejke, delfijske igračice, posvećenici hrama...“

                                                                                                R.Radosavljević