11. jun 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

"OKO"
      premijera 30.10.1994.,Barutana-Kalemegdan

Press: " Znakovi u bojama privida",
05.11.1994., "LUDUS

"...Izvodjaći izlaze, kao iz kolevke, iz plitkog rečnog čamca, alaske "škilje" kojoj će se u raznim situacijama vraćati, da bi u finalu pokušavali da nadju svoje "unutrašnje oko" vitlajući raznobojnim, različitim kao i njihove individualnosti, bakljama koje se postepeno gase dok zvuci muzike Ivane Stefanović zamiru. Do sada najcelovitije ostvarenje Nele Antonović i Mimarta...".                                         Milica Zajcev


Foto: Djordje Tomić

Projekat "Vizionarski Beograd" je zamišljen kao niz kulturnih dešavanja, medju kojima je i pozorišni alternativni teatar dobio šansu da prikaže rad, koji je nastao kao pandan svetskim festivalima alternativne umetnosti velikih gradova.
Vid je osnova komunikacije sa svetom. U mozgu se stvara slika koju prenose nervna vlakna. Oko obaveštava ostala čula i važno je za proces pretvaranja u pokret. Istraživanje provokativnog prirodnog sistema u nama moguće je korišćenjem nekog drugog načina, unutrašnjeg oka ili trećeg oka.
Položaj oka u odnosu na predmet koji gleda može uticati na opažanje, ali i položaj predmeta u odnosu na oko može da utiče na zaključak. Kao simbol kruženja u predstavi se koristi drveni čamac, koja menja položaj u odnosu na gledaoca, po krugu. Čamac bez vode ne plovi, čezne za prirodnim vremenskim tokom, a zadržan je medju suvim lišćem, nasilno zaustavljen bez razloga. Takva situacija, komparacijom sa smrću, istražuje razloge zastoja opažanja, odnosno nemogućnost oka da vidi razloge i otkloni "sliku".

Autor: Nela Antonović
Autor muzike: Ivana Stefanović                                      
Izvodjači: Dragan Grbić, Aleksandar Lekić, Drina Durić,
Biljana Milenković, Milica Kojić, Branislav Joković     
Kostim, scena, maske: Milica Kojić & Nela Antonović
Organizacija: Skupština grada Beograda, Anita Panić
Produkcija: MIMART i Atelje 212.
Gostovanja: Predstava izvedena na keju Dunava, kod Nebojša kule, juli 1995.