9. maj 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

"NUMERIK"
       premijera 19.04.1995., Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd

 

Brojevi su plod čovekovog duha. Kretanje, kao osnov prirode, nameće brojanje: dana, nedelja, meseci, godina, vekova...
Brojevi su ljudi, njihove lične karte, pasoši, kuće, gradovi, telefoni, datumi rođenja, venčanja i smrti. Numerik je čovek, koji zbog brojeva i brojanja postaje histerik.


Foto: Đorđe Tomić

 

Autor: Nela Antonović
Autor muzike: Ivana Stefanović
Izvodjači:  Dragan Grbić, Aleksandar Lekić, Drina Durić, Milica Kojić i Ljubica Jovanović
Kostim: Milica Kojić
Scenografija i rekvizite: Nela Antonović i Milica Kojić
Organizacija i produkcija: MIMART i CZKD

Gostovanja: INFANT / Internacionalni festival alternativnog teatra, Novi Sad, juli 1995.
Otvaranje prvog festivala.

Press: "Više od broja-čovek", 08.07.1995., "DNEVNIK", Novi sad
“ Numerik je minimalistički plesno-pantomimski projekat u kojem, uz prisustvo novih idioma, prepoznajemo koreografski rukopis Nele Antonović kojim, ni ovaj put, ne dominira interpretativna tehnika već oslobođen, semantički i simbolički precizan, scenski pokret. Antonovićeva  inspiraciju, kao i većinu predhodnih radova, traži u filozofsko-psihološkom diskursu o čoveku u vremenu sadašnjem, prevodeći u efektan scenski pokret arhetipove te stvarnosti i stanja ljudskog duha unutar nje.”  Darinka Nikolić