9. maj 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

"MADE IN NORWAY"
         premijera 24.03.2001., Studenski Kulturni Centar, Beograd

Tokom 2000. godine Nela Antonović, koreograf i Ivana Joksimović igrač MIMARTa borave u Norveškoj na radionicama i seminaru “Uloga umetnosti u preventivi konflikta” na univerzitetu ONCA, Onca National College of the Art u Oslu. Kao nadgradnju ovog seminara iz multimedijalnih umetnosti Nela Antonović postavlja predstavu u Beogradu, u kojoj pored tadašnjih članova grupe učestvuju i umetnici iz Osla:  teoretičar plesa i plesač Per Roar, koji boravi mesec dana i igra u predstavi, kao i Leif Gaute Staurland vizuelni umetnik koji je uradio kratki film koji se projektuje u toku  predstave.


Foto: Srdjan Veljović

Umetnost kao neverbalna komunikacija je važan faktor u političkim, socijalnim i društvenim promenama društva. “Made in Norway” projekat istražuje interkulturalni i interaktivni umetnički izraz. Prepoznavajući jednakost i različitost kroz umetničku slobodu izražavanja pokretom, kroz zajednički interkulturalni arhetipski ritual gradi se novi prostor i nove vrednosti kroz pozitivan stav. Dokumentarni materijali pojedinih učesnika emaniraju zajednički pogled na budućnost.

 

Autor : Nela Antonović
Autor muzike i bubnjevi uživo: Igor Mlešević
Igraju:        Per Roar,  Ivana Joksimović, Aleksandar Lekić, Nikola Vranić,  Milana Gavrilov,
Miona Petrović,  Marina Lazarević,  Ana Spasić,  Ognjen Blagojević,  Mina Šohaj,
Branko Arsović, Nemanja Rašović, Marina Samardžija, Miša Petrović, Tatjana Jakić
Gosti:         alpinistička grupa “Gekon”: Blagoje Dobrota i Milica Bezmarević, balerina
Ivana Koraksić, žonglrka vatrom
Video art:   Katarina Ćirilović, kamera life
Leif Gaute Staurland ( Ivana Joksimović-Beograd i Ernesa Zarubi-Priština)
Rekvizite:   Nela Antonović
Maske:       Anđelija Marković
Kostim:      Lidija Antonović i Ana Spasić
Svetlo:        Nenad Piperin
Organizacija i produkcija: MIMART i SKC
Pokrovitelj: Fond za otvoreno društvo
ONCA univerzitet iz Osla, Norveška

Press: "Gajbice i par skija” , novembar.2001., "ORHESTRA"- br. 11, Beograd

“Multimedijalna predstava sem pokreta koristi video projekciju, živu kameru, tekst, penjačku grupu i maestralne bubnjeve Igora Maleševića. U toku predstave igrači simbolično ruše zid od gajbica da bi raskinuli sa neslobodom i očistili se od trazma, stresa i stega. S brdom novina sreću se u mašini, medijskoj seckalici naših mozgova. Dok čvsto grabe svaki svoju gajbicu –svoju muku, svoju svakodnevicu, norveški igrač i koreograf gost Per Roar, ima pak, drugu vrstu problema - kojim putem da dodje u Beograd i traži izgubljene skije!”  Marija Janković