11. jun 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

"SUNCE ZAĐE"
    premijera 09.07.1993., Studentski Kulturni Centar, Beograd

Ideja za ovu predstavu nastala je kao logičan nastavak moje saradnje sa slikarkom Gordanom Novaković i kompozitorom Marjanom Šijanec, na zajedničkom video radu "Sunce zadje". Projekat obuhvata sintezu istorijskih rituala Sincu i svetlosti, a naročito u Srbiji. Pesma sa Homolja "Sunce zađe", koju peva Smiljka Stević je uzeta kao etno-muzički materijal odnosa prema Suncu i njegovom zalasku. U mraku je mnogo dinamike, mnogo dešavanja, ali se ne vidi. To je bila godina kada smo počeli da osećamo "zalazak" Sunca u našem životu i da isčekujemo jutro.

 

Foto: Nela Antonović (Soči, Rusija)

Autor: Nela Antonović
Autor muzike: Marjan  Šjanec
Izvodjači: Marija Jevtić, Ivana Joksimović, Dragan Grbić, Aleksandar Lekić,
Zorana Petrović, Milena Zdravković, Milorad Jovanović
Kostim: Marija Jevtić
Scenografija i rekvizite:  Nela Antonović
Maska:  Andjelija Marković
Organizacija: MIMART ( Aleksandar Lekić )
Produkcija: MIMART i SKC
Gostovanja:           Letni festival igre, Soči, jul 1993.,Rusija.
Eksperimentalna scena mladih, Rostov, jul 1993., Rusija.
Festival GRAD TEATAR, Budva, avgust 1993.
Video festivali: "ARS Eletronica", Linz; "Coreografo eletronico", Napulj.

Press: " Igra kao ekologija", 05.10.19993., "BORBA"

"...Kroz pokret, igru, pantomimu i ples istražuju mogućnosti teatarskog i
parateatarskog jezika. U predstavi "Sunce zadje" oni dosledno prate ideju kreativnog-
plesnog istraživanja. Na samom poćetku, od trenutka " oživljavanja skulptura",                                                                                               
sasvim osobenim jezikom znakova i sssimbola scensske artikulacije, bivamo uvućeni
u neravnopravnu igru sa bićima sa one strane iskustva...
... Tako pristajemo na autorsku zamisao povratka pravim vrednostima, gde je atribut        
definisan kao model mentalne ekologije... "  Željko Jovanović