11. jun 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

. "SVETKOVINE NA SREDNJEVEKOVNIM TRGOVIMA"
 premijera 05.07.2004., BELEF 04, Kalemegdan, Beograd

Grupa  srednjevekovne muzike Joculatores Slavenses često sa Mimartom radi na projektima Televizije Srbije, emisije za dramski i obrazovni program. Zajednička želja da radimo nezavisno od televizije projekat iznedrila je ideju da to bude na leto 2004. BELEF je osetio da je namera značajna jer ćemo se vratiti šest vekova unazad, kada je osnovan prestoni grad Beograd. Svetkovine na trgovima srednjevekovnih gradova bile su nerazlučivi deo života. Despot Stefan Lazarević zajedno sa uticajima zapadnog dela hrišćanskog sveta: običajima dvora, atmosferu uglađenu i sa plemičkom etikecijom, doneo i poeziju viteza lutalica, trubadurske pesme i igrokaze. Muzičko –scenski igrokaz » Svetkovine na srednjevekovnim trgovima«, koji je nastao u 21. veku, restaurirao je zaborav na svetkovine, koje su u od 16. –18. veka bile dominantni vid okupljana građana, i ostavile značajni materijal za istoriju kulture Beograda.

Tako je nastala ideja da se spoje muzika i igra danas, i da se vrati kroz vreme uznemirila nas dok smo stvarali na Kalemegdanu ispred Zindan kapije. To istraživanje tragova igre toga vremena na osnovu zapisa slika i priča, dovelo nas je do rituala i običaja na trgovima. Možda po prvi put posle niza godina došli smo do svedenih pokreta toga vremena i oživeli igru, koja bilo da je pojedinačna, u paru i grupna tipa kola. Ovo je bilo ogromno iskustvo nas učesnika, ali i posetilaca koji su bili oduševljeni oživljavanjem istorije starog Beograda..


Foto:  Branko Jovanović

Reditelj: Nela Antonović

Muzika: Joculatores Slavenses

Igraju:   Ivana Joksimović, Drina Durić, Aleksandar Lekić, Nilola Vranić,
Ivana Koraksić, Maja Maksimović

Kostim: Anđelija Marković

Produkcija: BELEF, Milena Stojičević

Press: “Svetkovine na trgovima”, 06.07.2004., “Politika”, Sinoć u Beogradu

“Muzika oplemenjena pokretom privukla je tako, pored brojne publike, i prolaznike koji su  nailazeći na autentičan srednjevekovni ambijemt, mahom zastajali prepuštajući se mašti koja ih je vodila u, iz ove perspektive, teško zamisliva vremena vitezova, dvorova i zabava prohujalih vremena.” I. S.