9. maj 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

"SLOBODAN PAD"
       premijera 16.12.1995., BITEF TEATAR , Beograd

Predstava je premijerno izvedena na 30. Festivalu BRAMS u produkciji BRAMS-a, kao nagrada za najbolju predstavu u celini “Krug” na  predhodnom, 29. BRAMS-u. 
Projekat je kolaž prirodnih fizičkih zakona, iskustava naših pojedinačnih padova u životu i predosećaj da će se desiti ponovni pad.
Ideja muzičke entropije nastala je tragičnim padom kamena iz vasione na zemlju. Ova situa-cija preokreće se projekcijom muzike natrag u vasionu kroz kodove organizovane na način predpostavljenog širenja sve-mira koji je dvostruko isključu-juće moguć: u pravcu beskona-čnog međusobnog udaljavanja svega postojećeg ili, paradok-salno, udaljavanja koja će se u jednom trenutku preokrenuti u približavanje i ponovni pad.

Foto: Đorđe Tomić

Nela Antonović, reditelj predstave “Slobodan pad”, na 30. BRAMS-u je dobila priznanje za negovanje koreodrame i uspešno okupljanje kruga mladih saradnika koji doprinose razvoju ovog teatarskog izraza.

Autor: Nela Antonović
Autor muzike: Miroslav Miša Savić
Izvodjači: Aleksandar Lekić, Drina Durić, Dalija Danilović, Mirjana Utvić, Čarni Đerić,
Vera Pavlović, Vesna Stefanović i Miša Petrović
Kostim i rekvizite: Milica Kojić
Maske: Anđelija Marković
Organizacija i produkcija: BRAMS i MIMART

Gostovanja:   Narodno pozorište-Nepezinhaz, Subotica, 25.01.1996.
FIAT-Festival, Podgorica, februar 1996.;
Internacionalni festival Mime i teatra pokreta, Užgorod (Ukraina), maj 1996.;
INFANT-Festival, Novi Sad, juli 1996.;
Internacionalni Festval pantomime i monodrame, Zemun, juli 1996.;   
30 BITEF/OFF PROGRAM - ALTERIMAGE, Beograd, septembar 1996.

Press: "Neverbalni govor", 29.02.1996., "POBJEDA", Podgorica

“Nova energija i mogućnosti pokreta, koje su ponudili članovi ove alternativno-teatarsko plesne grupe, prezentiraju kompleksno tumačenje prirodnih fizičkih zakona, iskustava ličnih /psiholoških/ i kolektivnih /istorijskih/ padova na životnom putu. Prostor, vrijeme, zemlja i voda su univerzalne kategorije, koje su izvođači simbolikom tišine i igre prikazali.” M.Đ.