11. jun 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

"PUT PORED ZNAKOVA"
    premijera 12.12.1992., Studentski Kulturni Centar, Beograd

Čitajući dela Ive Andrića, a posebno knjigu "Znakovi pored puta", uočila sam da su uvek prisutna četiri "znaka" Ive Andrića, četiri nesporazuma. To su prirodni nesporazumi u životu svakog od nas: ja, život, dvoje i smrt. Veza telo-duh, odnosno veza između ovih nesporazuma i tela, je uvek prisutna: “Izmedju nas i našeg tela postoji i uvek je postojao grdan nesporazum."
Predstava " Put pored znakova" je moj životni put i  odnos prema znakovima pored  puta na koje nailazim. Ovo je značajan koreo-eksperiment jer sam stekla iskustvo u radu sa velikim brojem ljudi kao i izvodjenja muzike uživo. Originalnu muziku izvodio je Miroslav Miša Savić,  koristeći kompjuter i bas gitaru, uz pomoć Pere Talenta koji je uradio i dizajn scene.


Foto:Stojan Djordjević

 

 

Autor: Nela Antonović
Autor muzike: Miroslav Miša Savić
Izvodjači muzike: Miša Savić i Pera TALENT

Izvodjači:
Ljudi:      Svetozar Adamović, Marija Jevtić, Ana Jojić-Begović,           
Sandra Petrović, Aleksandar Lekić, Predrag Djurdjević
Sile:         Tanja Vujisić, Ivana Joksimović, Zorana Petrović, Jelena Simić,
Milena Zdravković, Ana Stefanović, Olja Babić, Aleksandra Gajić,
Natalija Vesković, Vesna Krstić, Ognjenka Djordjević, Iv Aleksić
Dete:   Lidija Antonović
Narator: Aljoša Vučković
Kostim: Predrag Djurdjević
Scenografija:  TALENT
Organizacija: Gordana Angelovski
Produkcija: MIMART i SKC
Gostovanja: " Eksperiment u pokretu", BITEF Teatar, decembar 1992.

Press: "Život kao nesporazum", 22.12.1992., " BORBA"
"...Ovaj koreoeksperiment beogradskog Teatra pokreta MIMART pod naslovom "Put      pored znakova" koreografski i režijski je postavila Nela Antonović sa veoma malo čiste igre i veoma mnogo zajedničkog, horskog kretanja dvadesetak veoma disciplinovanih izvodjača, koji su na dva nivoa skelama ispunjene pozornice izražavali četiri nesporazuma u Andrićevoj prozi...
... Ovakva koreografska koncepcija je, bez sumnje, prihvatljiva i racionalna. Dramaturška tenzija i klimaks su bili teatarski osmišljeno sprovedeni, ali je i kretanje ljudi i sila, koje protiv njih deluju, bilo na izvestan način pritisnuto tamnim, teškim i na trenutak do neprijatnosti monotonim sazvučjima muzičke pratnje..."Milica Zajcev