11. jun 2008, Beogradski plesni centar
Čvor

Predstava ČVOR je dobila naziv po samoj reči koja ima ambivalentnu simboliku: sputava ali i sjedinjuje. Predstavlja kontinuitet, vezu, zavet, kariku, usud i neizbežnost. Odvezivanje predstavlja slobodu, spasenje i rešenje problema. Čvor se može zavezati, pritegnuti, zavezati da ne može da se odveže, lako odvezati…sve su to načini kako nastaju igračke celine u otvorenom procesu rada. Ideja o simbolici čvora, ambivalentnosti, orjentisao nas je prema aktuelnim problemima života.

 

"MREŽA"
         premijera 17.12.2001., Atelje 212, Beograd

Istraživački projekat “MREŽA” je planiran i ostvaren kroz tri faze: prvo realizacija premijernog i jedinog izvođenja predstave “Mreža 01”, koja služi kao osnovna matrica.  Druga faza je gostovanje u gradovima Srbije u toku 2002. u saradnji sa Centrom za novo pozorište i igru, gde se u svakom gradu uključilo po dva glumca u predstavu baš iz tog grada: Ruma, Zrenjanin, Podgorica, Banja Luka, Aleksinac. Treća faza je razvijanje nove lokalne predstave “Mreža”, koju je do kraja sprovelo Gradsko pozorište Ruma, pa čak i proširilo dalje sa gradovima Vojvodine. 
Projekat je imao za cilj da istakne komunikativnu moć neverbalnog kroz “pozorišno čatovanje”. Sve je dogovarano preko Interneta, od ideje i sinopsisa, a u gradu u kojem bi gostovali održali bi radionicu i odabrali dvoje glumaca. Kao i u snovima, ljudi koji se ne poznaju sreću se na pozornici direktno tokom izvođenja predstave, ne znajući do kraja šta ih čeka.
Projekat “Mreža” ima bliskost svetu snova. San je čovekov rečnik podsvesti i isprepleten je kao mreža. U snu nema govora, nema teksta. Njegov prevod je moguć jedino kroz pokret u neverbalnom teatru.
Projekat “Mreža” je značajan za decentralizaciju novog teatra, a Gradsko pozorište Ruma još uvek igra predstavu pod nazivom “Mreže i zamke”.


Foto:  Nela Antonović

Autor :   Nela Antonović
Kostim:  Anđelija Marković, nagrada ULUPUSa za 2002. za kostim u predstavi “Mreža”
Muzika: Terje Rydpal , Meat beat Maanifesto i Orkestra Irfana Muertesa
Igraju: BEOGRAD:  Milica Bezmarević, Aleksandar Lekić, Nikola Vranić, Mina Šohaj,
Miona  Petrović, Milana Gavrilov, Blagoje Dobrota, Branko Arsović, 
Ivana Joksimović, Svetlana Seferović
Organizacija i produkcija: MIMART i CENPI
Gostovanja:
RUMA:                       Branko Jovičić, Jovana Dimov, Sanela Milošević
PODGORICA:            Marina Bukvički, Ivanka Petričević, Vlatko Novaković
ALEKSINAC:             Zoran Savić, Ivan Jovčić
ZRENJANIN:          Zita Hicko, Kristina Fuks
BANJA LUKA:    samo Mimart
Festivali:
Aprilski susreti  SKC 2002.
TREMA FEST, Ruma, 2002.
Pokrovitelj:  Ministarstvo kulture i javnog informisanja Republike Srbije

Press: "Mreža” , 2002., "POZORIŠTE", Br. 35, Novi Sad

“..Radi se o mogućoj  traansformaciji oblika sadržaja i odnosa. O transformaciji viđenja sna realnosti... Iznad mreže slobodni penjač povremeno preleće preko scene, dodiruje je i ukazuje na postojanje druge strane iste realnosti, potrebe duhovnosti i intuicije” Olga Radonjić